10x indeks

Driver du lokal bedrift? Nå kan du endelig se på kronen hva du får ut av ulike markedstiltak - helt automatisk.


Hvorfor bruke 10x indeks?

Hvilke tiltak gir deg mest igjen?

Hvilke ansatt produserer mest?

Hva sitter du faktisk igjen med?

Hvilke tiltak gir deg mest igjen?

Det som måles forbedres


Hoved formålet med 10x indeks er å gi en lokal bedrift trygghet at det de bruker på markedsføring kommer tilbake, mange ganger.
Du kobler enkelt opp Facebook, Instagram, Youtube, Google ads opp mot konkrete kampanjer. Deretter kobler du opp din kasseløsning og vipps vil 10x indeks vise deg
1) hvilken kostnad det har for din drift å anskaffe en ny kunde/klient2) hvilken verdi det har for driften, kortsiktig og langsiktig
De fleste lokale bedrifter som går konkurs har ikke prøvd alle muligheter, bruk 10x indeks til å finne din beste partner, din beste kampanje, din beste kanal for en sunn og varig drift.

Integrasjoner

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration